Uncategorized

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamine

2019 aastal sai välja töötatud kvaliteedikava ühingu liikmetest mägiveise kasvatajatele. Ühing saab üles ehitada lihatoodete turundusmeetmeid toetudes just kvaliteedikavas kirjeldatud toodangule, mis tähendab samas ka lubadust tarbijale, et ostes “MVL Est”  kvaliteedimärgiga lihatooteid saab olla kindel et toodangu päritolus ning kvaliteedis.

Kvaliteedikava väljatöötamisel sai ka selgeks tõsiasi et turundamine vajab vahendeid ning päris liikmete oma jõududega seda vajadust ei kata.

Juhatusele seati ülesandeks leida sobivaid toetusmeetmeid. Ajaliselt ja sisult tundus kõige sobivam Meede 16.4 Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus.

Toetuse saamiseks tuli Ühingul pidada maha tõsiseid vaidlusi PRIA´ga kuid meie südikas juhatus sai sellega ilusasti hakkama ning positiivse otsuse kuupäevaks kujunes 12.veebruar 2020.a

Toetuse eesmärgid, lühikirjeldus ja oodatavad tulemused on siin:

  • Lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude kaudu šoti mägiveise lihatoodete turustamisvõimaluste arendamine Eestis.
  • Edendada siseriiklikult stabiilise turuosa saavutamist šoti mägiveise kasvatajate jaoks ning väljundi leidmist šoti mägiveise lihatoodete (Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud) turustamiseks.
  • Suurendada üldsuse teadlikkust lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude kaudu šoti mägiveise lihatoodetest läbi müügiedendus-tegevuste.
  • Edendada otseturustamist šoti mägiveise kasvatajate hulgas.
  • Läbi müügiedendustegevuste ja lihatoodete turustamise on šoti mägiveise lihatoodetele saavutatud stabiilne turuosa ja partnerid lihatoodete turustamiseks.
  • Avalikkus tunneb huvi ehk suurendatud on nõudlust šoti mägiveise lihatoodete ja nende ostmise vastu.
  • Avalikkus on enam teadlik šoti mägiveise lihatoodete omadustest ja tervislikkusest.
  • Loodud on turustamiskanalid ja sõlmitud koostöökokkulepped erinevate partneritega, mis aitavad kaasa peale projekti lõppu tegevuse jätkumisele ja turustamise kasvule.
  • Projekti läbi loodud turustamisplatvom jätkab tegevust selliselt, et iga ühingu liige saab turustamisplatvormi iseseisvalt kasutada.
  • Jätkub koostöö partneritega lihatoodete turustamiseks ning projektis osalevatele liikmetele on loodud võimalused oma toodete turustamiseks.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga