Lähemalt MTÜ-st Šoti Mägiveis

Mittetulundusühing Šoti Mägiveis on asutatud 2008. aastal

Ühing koondab Eestis tegutsevaid mägiveise kasvatajaid. Tänaseks on liikmeid juba üle 30.

Oleme eesmärgiks võtnud:

  • jagada liikmetele mägiveise kasvatuseks olulist teavet,
  • edendada koostööd sarnaste organisatsioonidega
  • propageerida mägiveise kasvatust Eestis.

2009 aastast on MTÜ Šoti Mägiveis Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi liige.