ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE magiveis.ee E-POES

Veebipoe magiveis.ee isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ Shoti Mägiveis reg. kood 80266812, asukoht Küdema küla, Mustjala, 93622 Saaremaa

tel.  +372 56678824 , e-post: info@magiveis.ee

MTÜ Shoti Mägiveis edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • kauba kohaletoimetamise aadress;
 • pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • klienditoe andmed.

Isikuandmeid töödeldakse

* kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks,

* kliendile maksete tagastamiseks (Pangakonto number),

* et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi. Klienditoe pakkumiseks kasutatakse e-posti, telefoni numbrit ja kliendi nime,

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika koostamiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (majandusarvestus ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning tekkinud veaolukordade lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja aadress edastatakse kaupa tarnivale kullerile (MTÜ Shoti Mägiveis töötajale).

Isikuandmeid võib edastada infotehnoloogia-, reklaamiteenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Eesti serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidumajanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võib edastada riikidesse, mille andmekaitse taseme on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud Andmekaitse Kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transpordi-teenuse pakkuja või andmemajutuseks) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel.

Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine 

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusolekul ja kliendil on õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel info@magiveis.ee

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, välja arvatud juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada majandusarvestuseks või veaolukordade lahendamiseks kliendi-suhtluses.

Kui veebipoes on ost sooritatud kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksete ja veaolukordadega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni vaidlusaluse nõude täitmiseni või aegumistähtaja saabumiseni.

Majandusarvestuses vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega, saates kirja elektronposti teel. Kustutamine toimub mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul.

magiveis.ee e-poes püsikliendi konto kustutamiseks tuleb samuti võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Taotluse rahuldamiseks võib kuluda 14 kalendripäeva.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete (uudiskirjade) saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@magiveis.ee ). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

KÜPSISTE KASUTAMISE TINGIMUSED

magiveis.ee e-poe töötamiseks ja teenuse osutamiseks kasutatakse veebilehel küpsiseid.

Mis on küpsis? 

Küpsis on veebiserveri loodud ja kasutaja mäluseadmes talletatav kirje, mille poole veebiserver pöördub edasise suhtluse hõlbustamiseks. Iga veebisait saab saata kasutaja veebibrauserisse oma küpsise, kui tema brauseri eelistused seda lubavad. Paljud veebisaidid teevad seda veebiliikluse jälgimiseks iga kord, kui kasutaja nende veebisaiti külastab.

Kasutame küpsiseid,

 • mis on olulised meie teenuse osutamiseks ja e-poe kasutamiseks.
  Need küpsised teevad veebisaidi kasutamise võimalikuks nagu navigatsioon ja turvalistele aladele pääsemine.
 • Kui külastaja nende küpsistega ei nõustu, siis ei pruugi teenused olla kättesaadavad, näiteks ei pääse meie veebisaidi turvalistele aladele või ei saa sooritada veebimakseid.
 • Sellised küpsised ei kogu kasutaja kohta andmeid, mida oleks võimalik kasutada turunduslikel eesmärkidel või kasutaja poolt internetis külastatud kohtade meeles- pidamiseks.
 • statistika eesmärgil.
  Need küpsised aitavad aru saada, kuidas külastajad lehel käituvad, kogudes ja salvestades andmeid anonüümselt. Nt Google Analytics, mis on kõige laialdasemalt kasutatav veebianalüüsiteenus internetis.
 • veebipoe reklaami eesmärgil.
  Neid küpsiseid kasutatakse lehel, et jälgida külastaja tegevust kogu lehel eesmärgil näidata talle tema huvidele vastavaid reklaame.

E-poe kasutajal on lehe esmakordsel külastusel võimalik määrata,

 • kas ta lubab küpsiseid või mitte;
 • Küpsiste seadeid on võimalik muuta enda brauserist, lisainfo saamiseks külasta veebisaiti allaboutcookies.org;
 • ee e-poodi ei ole võimalik kasutada ilma oluliste küpsisteta, millised on vajalikud turvanõuete tagamiseks või teenuse osutamiseks.

Küpsiste kasutamise kohta lisainfo saamiseks võta meiega ühendust: info@magiveis.ee

Muudetud 16.02.2022

Küpsised

Mis on küpsised?

Meie veebileht kasutab küpsiseid (inglise keeles “cookie”). Küpsis on väike tekstikujuline andmeplokk Teie veebilehitsejas, mille veebileht saadab Teie arvutis olevasse küpsiste faili. Küpsised võimaldavad meie veebilehel pakkuda Teile paremat kasutajakogemust ning kujundada ja arendada oma veebilehte nii, et meie teenus oleks võimalikult kvaliteetne.

Kui jätkate meie veebilehe kasutamist, siis nõustute ühtlasti küpsiste kasutamisega.

Kui Te ei soovi, et küpsiseid salvestatakse Teie arvutisse, siis võite need blokeerida oma veebilehitseja sätetes. Nii ei salvestata ei meie ega ühegi teise veebilehe küpsiseid, kuid selle tulemusena ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid korralikult toimida.

Meie veebilehel kasutatavad küpsised

Väga vajalikud küpsised
Neil küpsistel on oluline roll meie saidi töös. Näiteks kuuluvad siia küpsised, mille abil saate liikuda õigetele lehtedele, kui teeme veebisaidi töös uuendusi.

Talitlusküpsised
Need küpsised koguvad teavet, kuidas külastajad kodulehte kasutavad. Nii saame teada, kui on ilmnenud mõni viga. Me ei kogu otsest kasutajat tuvastavat teavet, vaid anonüümseid andmeid. Kasutame seda teavet ainult veebisaidi töö täiustamiseks.