Šoti mägiveise kasvatajate ühing

Meie eesmärgid
  • Šoti mägiveise (Hc) ja gallovei (Ga) veiste kasvatamise ja aretamise populariseerimine ja kasvatajate huvide kaitsmine ja esindamine;
  • Tegevuse eesmärkidega seonduv info-, reklaami-ja konsultatsioonalane tegevus ning vajadusel teabepäevade või koolituste (kestvusega kuni kuus kuud) korraldamine;
  • Koostöö tegemine, mh Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistuga (ETKÜ), Maaülikooliga teadus- või rakendusuuringute läbiviimisel, riigiasutustega poliitika kujundamisel, teiste sarnaste organisatsioonidega, sh rahvusvahelistega, teadmiste edendamiseks ja sõprussuhete loomiseks.
  • Osalemine siseriiklikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides;
  • Šoti mägiveise ja Gallovei kasvatajate loomade ja lihatoodete turustamisvõimaluste arendamine ja liikmete konkurentsivõime tõstmine;
  • Oma liikmete, kes moodustavad tootjarühma, toodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel saadud toodete ühine turustamine tootjarühma moodustamisel;
Vaata meie põhikirja