Šoti mägiveise kasvatajate ühing

Meie peamiseks eesmärgiks on
 • Šoti mägiveise (Hc) ja gallovei (Ga) veiste kasvatamise ja aretamise populariseerimine ja kasvatajate huvide kaitsmine ja esindamine;
 • Šoti mägiveise ja Gallovei kasvatajate loomade ja lihatoodete turustamisvõimaluste arendamine ja liikmete konkurentsivõime tõstmine;
 • Mägiveise ühing on saanud toetust Lühikeste tarneahelate või kohalke turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamiseks Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 meetme 16 “Koostöö” tegevuse alaliigist.

  * Eesmärk, lühikirjeldus ja oodatavad tulemused

  Lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude kaudu mägiveise lihatoodete turustamisvõimaluste arendamine Eestis. Soovime edendada siseriiklikult stabiilset turuosa mägiveise kasvatajatele ning uute väljundite leidmist mägivese lihatoodete turustamiseks.

  Soovime suurendada üldsuse teadlikkust lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude kaudu mägiveise lihatoodetest läbi müügiedendustegevuste.

  Soovime edendada otseturustamist mägiveise kasvatajate hulgas.

  Tulemusena näeme stabiilse turuosa ja partnerite leidmist läbi müügiedenduse ja otseturustamiseks mägiveis elihatoodetele.

  Lisaks näeme et avalikkus tunneb huvi, ehk on suurenenud nõudlus mägiveise lihatoodete vastu. Avalikkus on enam teadlik mägiveise lihatoodete omadustest ja tervislikkusest. Loodud on turustamiskanalid ja sõlmitud koostöölepped erinevate partneritega aitavad kaasa peale projekti lõppu tegevuse jätkumisele ning turustuse kasvule. Projekti läbi loodud turustamisplatvorm jätkab tegevust selliselt et igal ühingu liikmel tekib võimalus turustamisplatvormi iseseisvalt kasutada.

   

Vaata meie põhikirja