Siinse ____. aasta __. kuupäeval sõlmitud lepingupooled on:

MTÜ Šoti Mägiveis ____________________________
www.magiveis.ee

Liige/tootja
______________________________
Aadress
______________________________
Linn Sihtnumber
_____________________________
Telefon

Lepingu allkirjastamise ja 100 euro suuruse aastamaksu tasumisega kinnitab tootja, et tema müüdav MVL Est -märgisega veiseliha on toodetud MTÜ Šoti Mägiveis (edaspidi Ühing) alltoodud suuniste ja soovituste kohaselt. Ühingu soovituste tõlgendamise ja järgimise ning toote enda eest vastutab täielikult ainult tootja.

Tootja kinnitab, et MVL Est -märgisega veiseliha, mida ta müüb, on toodetud järgmiste nõuete kohaselt.

A. MVL Est – põhinõuded lihale

1. Loomad on puhtatõulised või vähemalt 50% Šoti mägiveised (HC): härjad, mullikad (sh steriliseeritud ja kastreeritud), lehmad, pullid ja loomad on arvel Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrollis.

2. Loomi on kasvatatud ja koheldud inimlikult ning MVL Est veiseliha kvaliteedi tagamise programmi suuniseid või muid sarnaseid suuniseid järgides.

3. Loomadele ei ole antud hormoone, anaboolseid steroide ega mitteraviotstarbelisi antibiootikume.

4. Kõikide MVL Est -märgisega loomade kohta on Tootjal olemas täielikud terviseandmed, mis hõlmavad vaktsineerimist, inokuleerimist, märgistamist, parasiiditõrjet ja igasugust ravi.

5. Töödeldud looma rümp peab kaaluma vähemalt 200 kilo.

6. MVL Est -liha võib kasutada lihatoodetes, kui täidetakse järgmisi tingimusi. Toode ei tohi sisaldada mingit kunstlikku lõhna-, maitse-, värv- ega säilitusainet ega ühtegi muud kunstlikku/sünteetilist koostisosa ning toode ja selle koostisosad on võimalikult vähe töödeldud: a) töödeldud traditsioonilisel viisil, et toode oleks söödav või säiliks inimtarbeks (nt suitsetatud, röstitud, külmutatud, kuivatatud või fermenteeritud) või b) füüsiliselt töödeldud nii, et toode jääb tooreks ja/või on lahutatud koostisosadeks (nt hakkliha).

B. MVL Est -liha tootekategooriad

1. „Mägiveise preemium lihalõiked“ MVL Est -programmis võib preemium lihalõikudena müüa ainult selliste härgade, pullide ja paaritamata mullikate liha, keda on lihatööstuses töödeldud 24–36 kuu vanusena.

2. „Mägiveise lihalõiked“– kõik teised loomad (sh lehmad, pullid ja üle 36 kuu vanused loomad) peavad vastama kõigile teistele A-jaos esitatud nõuetele ning neid võib müüa ainult „mägiveise lihalõigetena“, hakkliha või töödeldud tootena (vorst jms) (v.a sisefilee- see on alati preemium lihatükk).

3. „Mägiveise laagerdunud liha“– tavaliselt lastakse rümbal laagerduda kuni kolm (3) päeva. Spetsiaalse kvaliteedi saavutamiseks laagerdatakse liha kauem kui kolm (3) päeva, mis tähendab et laagerduse kestus tuleb märkida pakendile. Hakklihaks või töödeldud toodeteks minevat lihakeha ei ole vaja spetsiaalselt laagerdada.

Leping pikeneb automaatselt, kui tootja MVL Est -programmi aastamaksu ära maksab. Tootja nõustub, et automaatsel pikenemisel jäävad kehtima värskeimad Ühingu juhatuse kinnitatud lepingutingimused. Tootja võib enne aastamaksu tasumist küsida lepingu koopiat või lugeda seda Ühingu veebisaidilt. Aastamaksu tasumine lubab eeldada, et tootja on MVL Est -programmi poliitika ja lepinguga tutvunud ning nõustub neid järgima.

Ühing on loonud MVL Est -programmi nii Ühingu liikmetele kui ka tarbijatele mõeldes. Programmi eesmärk on pakkuda MVL Est -märgise all meie liikmete toodetud ehedat mägiveiseliha, mis on ühtlaselt kvaliteetne. Ent Ühing ei vastuta liha, rümba ega muu toote kvaliteedi ega ühegi omaduse eest. See vastutus lasub konkreetsel tootjal. Nõuete täitmine on vabatahtlik ja Ühing ei kontrolli, kas MVL Est -programmi liikmed on esitanud lepingus õiged andmed.

Ühingu liige/tootja  ……………….. MTÜ Šoti Mägiveis …………………..