VÄÄRTUSED MIS ÜHENDAVAD

Kasulikku / helpful

Siin on küsimustik möödunud aasta kohta- vasta kindlasti see on oluline meile kõigile!

tervislik toit / healthy food

rohumaal kasvanud / puhas  ja eestimaine

Maastike hooldus / Landscapes

Ajame Eesti Asja!

SOOVID LIHAVEISE KARJA LUUA JA EELISTAD VÄIKSEMAID LOOMI. VALI ALUSTUSEKS MÄGIVEIS VÕI GALLOWAY JA ÜHINE SOTI MÄGIVEISE KASVATAJATE ÜHINGUGA SIIN

Kogemused / Testimonials

…šoti mägiveiseid hooldavad Mujaste ja Võlupe rannaniidu alasid ja teisi seal kõrval olevaid poollooduslikke koosluseid. Mujaste ja Võlupe rannaniit kuulub Natura 2000 Väinamere loodus- ja linnuala alla ja meil on siin palju ilusaid orhideesid kasvamas. Tänaseks on ka rannaalad suurest rohu- ja roomassist puhtaks söödud ja rannamaanteelt sõites võib nautida ilusat merevaadet…

Liis Reinma liis.reinma@hotmail.com

Mittetulundusühing Šoti Mägiveis on asutatud aastast 2008

Ühing koondab Eestis tegutsevaid mägiveise kasvatajaid- tänaseks liikmeid juba üle 30

Eelkõige koondame oma liikmete jaoks mägiveise kasvatuseks olulist teavet, edendame koostööd sarnaste organisatsioonidega ja propageerime mägiveise kasvatust Eestis

2009 aastast on MTÜ Šoti Mägiveis Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi liige.

lühidalt MTÜ´st info@magiveis.ee

Viimaseid postitusi / Latest news

Eesti lihaveisesektori visioonidokument 2016-2020

visioonidokument-lihaveisesektor-2016-2020 Visioonidokumendi väljatöötamisel on osalenud MTÜ Soti Mägiveis

Šoti Mägiveisest maailmas

Mägiveised on vana ja tuntud tõug. Neid on karjatatud karmil Šotimaa maastikul alates kuuendast sajandist. Ja ikka aeg-ajalt on arutletud, kas nad olid algselt pärit Šotimaalt või on imporditud Skandinaaviast viikingite poolt, kui nad tungisid Suurbritanniasse. Šotimaa Mägiveiste ühingu kodulehelt leiame järmise info (vabatõlkes): Mägiveised, oma pikkade sarvede ja voolavate mantlitega, on levinud Šotimaast läänes […]

Šoti mägiveis / Highland Cattle- üldtuntud fakte maailmast

Highland- on vana Šoti tõug, ta on vanim registreeritud maatõugu veis. Šoti mägiveised taluvad karmimaid tingimusi ja tundub et nad on immuunsed kõigele. Nad elavad kauem ja toodavad rohkem vasikaid kui teised tõud. Mägiveised on hästi kohanenud raskemates keskkonnatingimustes, mis valitsevad karmil Šoti mägismaal. Neid karjatakse tihti järskudel nõlvadel. Nad on tuntud oma mägironimise oskuste […]