Kaua tehtud kaunikene

Kindlasti oma kolm aastat on ühingus räägitud ühisest turundusplatvormist ning Ühingu liikmetele müügitoe pakkumisest.

On üheselt mõistetav et ühistegevus nõuab ühtset kvaliteeti- see on oluline eelkõige tarbija jaoks. Aga oluline on see ka tootjale/kasvatajale, sest konkreetselt seatud kvaliteet annab ette baasi majanduslikule planeerimisele ettevõttes.

16.04.2019 toimunud Ühingu aastakoosolekul võeti vastu kvaliteedikava :

„Mägiveise kvaliteetne liha Eestimaa rohumaadelt“ – lühendina “MVL Est” , mille inglisekeelne variant on selline:
„Highland Premium Beef from Estonian Grasslands“ – lühendina “HPB Est”

Kvaliteedikavaga liituda soovijatele on välja töötatud ka leping, millega tootja/kasvataja võtab endale kohustuse järgida konkreetseid kasvatusprintsiipe ning toodangu pakendamise ning müügiprintsiipe.

Ühing saab üles ehitada lihatoodete turundusmeetmeid toetudes just kvaliteedikavas kirjeldatud toodangule, mis tähendab samas ka lubadust tarbijale, et ostes “MVL Est”  kvaliteedimärgiga lihatooteid saab olla kindel et toodangu päritolus ning kvaliteedis.

Kvaliteedikava on suuresti üles ehitatud enesekontrollile, mis tähendab et Ühing teostab kontrolli pisteliselt ja põhiline vastutus lasub ennekõike kasvatajal. Ühing loodab et kasvatajad on huvitatud ennekõike püsima väljalubatud kvaliteedi raames, mistõttu ei ole vaja üles ehitada kallist administreerimissüsteemi, mis kokkuvõttes suurendab vaid lõpptoodangu hinda.

Ühing pakub regulaarselt turundusabivahendeid, nagu kleebised, lihalõikamise postrid , MVL Est -märgisega pakendid ja brošüürid. Neid saab Ühingu kaudu osta. Kleebiseid saab kasutada pakenditel ja/või müügikohtades. Postreid ja brošüüre saab kasutada samuti müügikohtades või anda potentsiaalsetele klientidele.

Turundust piirab vaid tootja loovus.